Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Wartość nieruchomość bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można jednak podzielić ją na kilka rodzajów, jak wartość rynkowa nieruchomości, wartość odtworzeniowa oraz wartość katastralna nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych definiuje jednak inne rodzaje wartości nieruchomości. Najbardziej rozpowszechnioną oraz

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Wartość nieruchomości a cena – jaka jest pomiędzy nimi zależność? Najczęściej cena mieszkania czy innego lokalu podawana jest na podstawie jej wartości rynkowej. Przepisy jej dotyczące zostały zawarte w dziale IV Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ceny rynkowe mieszkań bardzo się jednak między sobą różnią,

Kto wycenia nieruchomość?

Kto wycenia nieruchomość?

Wycena nieruchomości dla osoby sprzedającej często jest dużym wyzwaniem. Wynika to nie tylko z braku obiektywnej oceny, lecz także niedostatecznej wiedzy na temat cen rynkowych i czynników, jakie powinny być

Zobacz więcej
Jak wycenić mieszkanie?

Jak wycenić mieszkanie?

Wycena mieszkania własnościowego to jeden z ważniejszych kroków, jakie należy podjąć przed jego sprzedażą. Czynność tę wykonujemy także przy planowaniu spadku, jak również po jego otrzymaniu (spadkobierca jest zobowiązany do

Zobacz więcej