Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Automated Valuation Model Cenatorium (AVM) to model matematyczny wykorzystujący bazę danych o nieruchomościach w celu obliczenia rynkowej wartości na podstawie analizy lokalizacji, warunków rynkowych i informacji o danej nieruchomości. Wycena odbywa się w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka w sam proces. Poprawne określenie prawdziwej wartości nieruchomości zależy przede wszystkim od

Kto wycenia nieruchomość?

Kto wycenia nieruchomość?

Wycena nieruchomości dla osoby sprzedającej często jest dużym wyzwaniem. Wynika to nie tylko z braku obiektywnej oceny, lecz także niedostatecznej wiedzy na temat cen rynkowych i czynników, jakie powinny być

Zobacz więcej

Jak wycenić nieruchomość?

Przy sprzedaży czy zakupie nieruchomości warto zweryfikować cenę ofertową i wycenić nieruchomość tak, aby poznać jej prawdziwą wartość. Przyjęło się w języku potocznym stosować zamiennie słowa cena i wartość. Wiele teorii ekonomicznych także utożsamia te pojęcia, zakładając że cena równa się wartości. Rynek nieruchomości jednak nie poddaje się takim uproszczeniom.