Indeks cen nieruchomości w listopadzie 2021

Indeks cen nieruchomości w listopadzie 2021

Polska – lokale mieszkalne listopad 2021 W listopadzie 2021 dynamika wzrostu cen mieszkań w Polsce wyraźnie wyhamowała i na większości rynków obserwowano nieznaczne spadki cen. Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce wyniósł 109,36 pkt. co oznacza, że względem poprzedzającego miesiąca odnotowano spadek, na poziomie 0,37 p.p. W tej edycji

Indeks cen nieruchomości we wrześniu 2020

Indeks cen nieruchomości we wrześniu 2020

Polska – lokale mieszkalne wrzesień 2020 Wrzesień 2020 roku przyniósł poprawę sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Indeks urban.one we wszystkich kategoriach wskazywał na delikatne wzrosty. Jego wartość dla lokali mieszkalnych w kraju we wrześniu 2020 ustabilizowała się na poziomie 103,86 pkt., czyli odnotowano wzrost względem poprzedniego miesiąca o

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.