Indeks cen nieruchomości w marcu 2021 roku

Indeks cen nieruchomości w marcu 2021 roku

Polska – lokale mieszkalne marzec 2021 Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce w marcu 2021 wyniósł 103,76 pkt. W ostatnim miesiącu pierwszego kwartału ceny mieszkań w kraju pozostawały stosunkowo stabilne; odnotowano zmianę na poziomie 0,13 p.p. Nastroje na rynku wyraźnie zaczynają się poprawiać. W tej edycji indeksu blisko 90%

Indeks cen nieruchomości w październiku 2020

Indeks cen nieruchomości w październiku 2020

Polska – lokale mieszkalne październik 2020 Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce w październiku 2020 ustabilizował się na poziomie 103,94 pkt.. Zmiana wobec poprzedzającego miesiąca wyniosła 0,08 pkt. można więc powiedzieć, że ceny pozostawały stabilne. Wartość indeksu dla Polski znajduje się poniżej wartości sprzed początku pandemii, jednak różnica jest