Indeks urban.one

Indeks cen nieruchomości w październiku 2022

Indeks cen nieruchomości w październiku 2022

Wartość indeksu urban.one dla mieszkań w Polsce w październiku wyniosła 1110,69 pkt i była niższa o 0,53 pkt od wartości odnotowanej miesiąc wcześniej. Polska – lokale mieszkalne Większość ankietowanych ekspertów (73%) uważa, że warunki gospodarcze dla rynku lokali mieszkalnych ulegną pogorszeniu, jednak coraz większe grono (27%) specjalistów rynkowych jest zdania,

Indeks cen nieruchomości w maju 2022

Indeks cen nieruchomości w maju 2022

Polska – lokale mieszkalne maj 2022 W maju 2022 r. indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce wzrósł o 0.21 pkt. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tym samym indeks osiągnął poziom 110.80 pkt. Nastoje na rynku nieruchomości nie ulegają zmianie od kilku miesięcy. Po raz kolejny eksperci przewidują pogorszenie się

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.