Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Marzy Ci się mieszkanie w pałacu? A może zastanawiasz się nad zakupem dworku i przekształceniem go w hotel? Zanim zainwestujesz w nieruchomości zabytkowe, zapoznaj się z ich realną wyceną. Nieruchomości zabytkowe Nieruchomości zabytkowe wyróżnia: szczególna ochrona prawna, wartość architektoniczna, historyczna, naukowa lub artystyczna, ograniczenia w zakresie: korzystania i rozporządzania nimi,

Cele wyceny nieruchomości

Cele wyceny nieruchomości

Celem każdej wyceny jest określenie jej wartości. Często jednak jest on sprowadzany tylko i wyłącznie do ustalenia ceny sprzedaży, która w istocie jest dopiero następstwem określenia wartości. Wycenia nieruchomości –

Zobacz więcej
Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Wartość nieruchomość bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można jednak podzielić ją na kilka rodzajów, jak wartość rynkowa nieruchomości,

Zobacz więcej

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Wartość nieruchomości a cena – jaka jest pomiędzy nimi zależność? Najczęściej cena mieszkania czy innego lokalu podawana jest na podstawie jej wartości rynkowej. Przepisy jej dotyczące zostały zawarte w dziale IV Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ceny rynkowe mieszkań bardzo się jednak między sobą różnią,

Kto wycenia nieruchomość?

Kto wycenia nieruchomość?

Wycena nieruchomości dla osoby sprzedającej często jest dużym wyzwaniem. Wynika to nie tylko z braku obiektywnej oceny, lecz także niedostatecznej wiedzy na temat cen rynkowych i czynników, jakie powinny być

Zobacz więcej
Jak wycenić mieszkanie?

Jak wycenić mieszkanie?

Wycena mieszkania własnościowego to jeden z ważniejszych kroków, jakie należy podjąć przed jego sprzedażą. Czynność tę wykonujemy także przy planowaniu spadku, jak również po jego otrzymaniu (spadkobierca jest zobowiązany do

Zobacz więcej
Jak wycenić nieruchomość?

Jak wycenić nieruchomość?

Przy sprzedaży czy zakupie nieruchomości warto zweryfikować cenę ofertową i wycenić nieruchomość tak, aby poznać jej prawdziwą wartość. Przyjęło się w języku potocznym stosować zamiennie słowa cena i wartość. Wiele

Zobacz więcej
  • 1
  • 2