Cele wyceny nieruchomości

Cele wyceny nieruchomości

Porady przez

Celem każdej wyceny jest określenie jej wartości. Często jednak jest on sprowadzany tylko i wyłącznie do ustalenia ceny sprzedaży, która w istocie jest dopiero następstwem określenia wartości. Wycenia nieruchomości – po co właściwie jej dokonujemy? To, kiedy należy ją wykonać warunkują w większości przypadków przepisy prawa, które zostały zawarte w konkretnych ustawach.

Cele szacowania nieruchomości

Wartość nieruchomości określamy w konkretnych przypadkach. Przepisy prawa zobowiązują nas do wykonania wyceny nieruchomości, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o własności lokali i inne precyzyjnie określają cele szacowania nieruchomości. Są to m.in.:

  • Ustalenie ceny kupna-sprzedaży lokalu
  • Obliczenie odszkodowania za szkody
  • Ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu
  • Ustalenie wysokości opłaty skarbowej w celach podatkowych
  • Sprecyzowanie wysokości czynszu za wynajem
  • Ustalenie amortyzacji
  • Obliczenie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej
  • Aktualizacja opłat

To jedynie przykłady sytuacji/celów, w jakich mamy obowiązek wykonać wyceny nieruchomości.

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę

Wartość nieruchomości powinna być adekwatna do cen obowiązujących na rynku. Zatem aby ją ustalić, konieczna jest wiedza związana z aktualnymi standardami rynkowymi, ale również znajomość ustaw i prawa. Z tego powodu korzysta się z usług rzeczoznawcy majątkowego. Potwierdzeniem wartości danej nieruchomości jest dokument, będący autorską opinią rzeczoznawcy o wartości wycenianej nieruchomości.

Przy wycenie uwzględniane są przede wszystkim: cena innych nieruchomości o podobnym standardzie i cechach, stan techniczny lokalu, a także stopień jego zużycia. Rzeczoznawcy w większości przypadków przy wycenie stosują metodę porównawczą, chociaż można się spotkać z innymi praktykami. Wycena nieruchomości wykonywana jest na prośbę banków, firm, urzędów, ale również osób fizycznych. Chcesz wiedzieć, jakie są jej zalety? Zapoznaj się z tekstem wycena nieruchomości – czy warto.

Powiązane wpisy