Wypowiedzenie umowy najmu – wzór i zasady

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór i zasady

Porady przez

Wynajmujesz mieszkanie i najemca nie wywiązuje się z umowy? A może jesteś najemcą mieszkania, którego właściciel lub właścicielka uchyla się od wszelkich napraw? Sprawdź, czy twój przypadek upoważnia cię do wypowiedzenia umowy.

Poznaj wartość swojego mieszkania w 60 sekund!


Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Warunki wypowiedzenia umowy najmu lokalu określają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie lokatorów. Standardowe wypowiedzenie umowy najmu, oprócz danych najemcy i wynajmującego, musi zawierać uzasadnienie. W przypadku jego braku lokator może dochodzić odszkodowania. Jakie więc mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu przez osobę wynajmującą

Właściciel lub właścicielka lokalu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, kiedy:

 • Najemca postępuje nagannie – pomimo pisemnego upomnienia: najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; najemca nadal zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców i mieszkanki; wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • Najemca podnajął lub użyczył część lokalu bez wiedzy właściciela lub właścicielki,

 • Mieszkanie lub budynek wymaga remontu i nie można przeprowadzić go bez pustego lokalu,

 • Najemca nie zamieszkuje lokalu,

 • Wynajmujący lub wynajmująca chce zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu,

 • Najemca nie płaci.

Ponadto przy wypowiadaniu umowy zawartej na czas nieokreślony należy dopilnować zachowania okresu wypowiedzenia. Zależą one od tego, co ile najemca płacił nam czynsz. Dla umowy, której okres rozliczeniowy wynosi:

 • Powyżej miesiąca – wypowiedzenie najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • Miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • Poniżej miesiąca– na trzy dni naprzód,
 • Jeden dzień – jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

Nie zapominajmy o ochronie praw lokatorów. Również najemca ma prawo wypowiedzieć umowę – zarówno tę na czas określony, jak i nieokreślony. Najemca ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu, jednak tak, jak w przypadku właściciela lub właścicielki mieszkania, obowiązują go/ją terminy wypowiedzenia:

 • Powyżej miesiąca – wypowiedzenie najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • Miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • Poniżej miesiąca – na trzy dni naprzód,
 • Jeden dzień – jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu przez lokatora może nastąpić, jeśli właściciel lub właścicielka dopuści się zaniedbań lokalu i nie będzie chciał/a usunąć wad w określonym terminie. Należy pamiętać jednak, że wady te muszą całkowicie uniemożliwiać używanie lokalu, a nie tylko ograniczać jego przydatność. Oznacza to, że np. awaria instalacji elektrycznej może być podstawą do zerwania umowy, a urwane drzwiczki szafki już nie.

Gdy mowa o umowie na czas określony, podanie przyczyny rozwiązania umowy najmu jest niezbędne, musi być ona uargumentowana zgodnie z dokumentem czy przepisami. Z kolei w ramach rozwiązania umowy na czas nieokreślony nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia umowy najmu. Jedyne, co obowiązuje najemcę, to określony czas wypowiedzenia, który został wcześniej ustalony w umowie. Jeśli w umowie najmu nie został określony żaden okres wypowiedzenia, wówczas zgodnie z Kodeksem Cywilnym są to trzy miesiące.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony: na co zwrócić uwagę?

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony jest raczej niemożliwe. Wynika to z tego, że umowa rozwiązuje się sama po upływie danego terminu. Jednak jeśli właściciel lub właścicielka mieszkania określi warunki, kiedy strony mogą rozwiązać umowę i zakreśli terminy wypowiedzenia, umowa będzie mogła przestać obowiązywać przed jej zakończeniem.

Zwróć uwagę na to, że umowa najmu na czas określony co prawda powinna zawierać okres wypowiedzenia, ale wcale nie musi… Oznacza to, że jeśli okres wypowiedzenia nie został w niej spisany, wówczas umowa skończy się dopiero po upływie czasu, na jaki zawarły je strony.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

To najszybszy sposób na rozwiązanie umowy. Obie strony zgodnie decydują, że chcą rozwiązać umowę. Należy jednak sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający rozwiązanie umowy.

W tym typie rozwiązania umowy najmu nie są istotne ani przesłanki do wypowiedzenia, ani ściśle określony terminy. Wystarczy się „dogadać”. Przyczyna wypowiedzenia umowy również może pozostać prywatną sprawą najemcy lub osoby wynajmującej, ale skoro w grę wchodzi dogadywanie się, to najprawdopodobniej podanie stosownej przyczyny ułatwi szybką negocjację i umówienie na wcześniejsze zakończenie umowy.

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

Kodeks cywilny przewiduje możliwości zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

 1. Jeżeli w chwili wydania lokal miał wady, które uniemożliwiają jego przewidziane użytkowanie, np. wadliwa instalacja grzewcza (art. 664),
 2. Jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim (art. 664),
 3. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć (art. 664),
 4. Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy, jego domowników, albo osób u niego zatrudnionych (art. 682).

W sytuacjach opisanych w art. 664 kodeksu cywilnego najemca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania terminu wypowiedzenia. Prawo to przestaje obowiązywać, gdy wady lokalu zostały przedstawione najemcy w momencie podpisywania umowy. W sytuacji wad zagrażających zdrowiu nie ma znaczenia ich wcześniejsza znajomość. Zgodnie z art. 682 kodeksu cywilnego umowę najmu można wówczas wypowiedzieć, nie zważając na to, czy najemca wiedział o nich w chwili podpisania umowy.

Wypowiedzenie najmu mieszkania – wzór

Nie istnieje żaden oficjalny wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania. Jest za to zgodność, co do tego, co powinno się w takim wypowiedzeniu znaleźć. Wypowiedzenie najmu mieszkania możesz przygotować sam lub sama, w najprostszym programie tekstowym lub odręcznie. Najważniejsze, by dwie kopie (jedna dla osoby wynajmującej, druga dla najemcy) zostały dostarczone na piśmie i były podpisane przez dwie strony – osobę wynajmującą i najemcę. Jak więc napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez nas przykładowy formularz wypowiedzenia najmu mieszkania, który w miejscu kropek należy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Czytaj więcej

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.