Wypowiedzenie umowy najmu – wzór i zasady

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór i zasady

Bez kategorii przez

Wynajmujesz mieszkanie i najemca nie wywiązuje się z umowy? A może jesteś najemcą mieszkania, którego właściciel uchyla się od wszelkich napraw? Sprawdź, czy twój przypadek upoważnia cię do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Warunki wypowiedzenia umowy najmu lokalu określają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie lokatorów. Standardowe wypowiedzenie umowy najmu oprócz danych najemcy i wynajmującego musi zawierać uzasadnienie, gdyż w przypadku jego braku lokator może dochodzić odszkodowania. A jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy? Właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę, kiedy:

 • Najemca postępuje nagannie – pomimo pisemnego upomnienia: najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; najemca nadal zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców; wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
 • Najemca podnajął lub użyczył część lokalu bez wiedzy właściciela
 • Mieszkanie lub budynek wymaga remontu i nie można go przeprowadzić bez opróżnienia lokalu
 • Najemca nie zamieszkuje lokalu
 • Wynajmujący chce zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu
 • Najemca nie płaci

Ponadto, przy wypowiadaniu umowy zawartej na czas nieokreślony należy pamiętać o zachowaniu stosownych okresów wypowiedzenia. Zależą one od tego, co ile najemca płacił nam czynsz. Dla umowy, której okres rozliczeniowy wynosi:

 • Powyżej miesiąca – wypowiedzenie najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • Miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • Poniżej miesiąca- na trzy dni naprzód,
 • Jeden dzień – jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony jest raczej niemożliwe. Wynika to z tego, że umowa rozwiązuje się sama po upływie danego terminu. Jednak jeśli właściciel mieszkania określi warunki, kiedy strony mogą rozwiązać umowę i zakreśli terminy wypowiedzenia, umowa będzie mogła przestać obowiązywać przed jej zakończeniem.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

To najszybszy sposób na rozwiązanie umowy. Obie strony zgodnie decydują, ze chcą rozwiązać umowę. Należy jednak sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

Najemca ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu, jednak tak jak w przypadku właściciela mieszkania, obowiązują go terminy wypowiedzenia:

 • Powyżej miesiąca – wypowiedzenie najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • Miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • Poniżej miesiąca – na trzy dni naprzód,
 • Jeden dzień – jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu przez lokatora może nastąpić, jeśli właściciel dopuści się zaniedbań lokalu i nie będzie chciał usunąć wad w określonym terminie. Należy pamiętać jednak, że wady te muszą całkowicie uniemożliwiać używanie lokalu, a nie tylko ograniczać jego przydatność. Oznacza to, że np. awaria instalacji elektrycznej może być podstawą do zerwania umowy, a zerwane drzwiczki szafki już nie.

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

Kodeks cywilny przewiduje 2 możliwości zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

 1. Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych.
 2. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą.

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.