Ile kosztuje wycena mieszkania przez rzeczoznawcę?

Ile kosztuje wycena mieszkania przez rzeczoznawcę?

Porady przez

Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z określeniem wartości nieruchomości. Choć pozornie wydaje się to proste do samodzielnej oceny, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia rzeczoznawcy majątkowego. Przygotowany przez niego operat szacunkowy może pomóc ustalić interesującą dla potencjalnych klientów cenę, a także uzasadnić ją.

Rzeczoznawca wyceniając nieruchomość ma do wyboru cztery podejścia, m.in. porównawcze, które jest najczęściej stosowane w przypadku wyceny mieszkań. Pozostałe podejścia (dochodowe, mieszane i kosztowe) są przy tego typu nieruchomościach praktycznie nie wykorzystywane, a to dla tego że do zastosowania ich muszą istnieć odpowiednie przesłanki.

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że odpowiada ona cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne do tej wycenianej. Ceny te oczywiście rozróżnia się ze względu na poszczególne elementy, które są inne lub podobne do pozostałych. Dodatkowo uwzględnia się zmiany poziomu cen wynikające z daty analizowanych transakcji.

Przy wycenie w podejściu porównawczym praktykuje się trzy metody:

  1. Metodę porównywania parami polegającą na określaniu wartości rynkowej wycenianej nieruchomości o określonych cechach przez porównanie jej kolejno z co najmniej trzema nieruchomościami podobnymi i równocześnie będącymi przedmiotem kupna-sprzedaży.
  2. Metodę korygowania cen średnich, która jest określeniem wartości rynkowej wycenianej nieruchomości na podstawie co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych, dla których znane są ceny transakcyjne, cechy tych nieruchomości oraz warunki zawarcia transakcji.
  3.  Metodę analizy statystycznej rynku, gdzie nieruchomość wycenia się przy pomocy metod stosowanych do analiz statystycznych z wykorzystaniem cen transakcyjnych.

A skąd rzeczoznawcy wiedzą jakie były ceny transakcyjne? Wszystkie te dane są gromadzone w rejestrach, prowadzonych przez Starostwa. Pliki RCiWN zawierają informację bardzo istotne dla rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych ogólnym i przekrojowym spojrzeniem na aktualną sytuację rynku nieruchomości. Pozyskanie tych danych z rejestru bezpośrednio w urzędzie jest jednak czasochłonne. Dlatego decydując się na usługę rzeczoznawcy trzeba uzbroić się w cierpliwość. Oczekując na oficjalny dokument można samodzielnie wycenić nieruchomość korzystając z urban.one ?

To, ile kosztuje wycena mieszkania u rzeczoznawcy nie zależy od wartości nieruchomości. Nie istnieje żadne oficjalny cennik na usługi rzeczoznawcy majątkowego. Wszystko zależy od konkretnego eksperta oraz od tego jak się z nim umawiamy. Ceny są bardzo różne – czasem skrajnie – dlatego zawsze warto wcześniej wyraźnie ustalić cenę. Zawsze można zrobić wywiad wśród kilku różnych rzeczoznawców i wybrać najlepszą ofertę.

Rzeczoznawca mieszkaniowy określając cenę usługi na pewno weźmie pod uwagę m.in. charakter, wielkość i rodzaj nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny. Nie bez wpływu na koszt wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę pozostają kwalifikacje danego fachowca, termin. Dodatkowo należy uwzględnić koszty poniesione przez rzeczoznawcę majątkowego niezbędne do wykonania zlecenia np. koszt pozyskania danych transakcyjnych, dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych.

Powiązane wpisy