pixabay.com
Wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych – opłaty i czas trwania

Wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych – opłaty i czas trwania

Porady przez

Mieszkamy w naszym wymarzonym domu już dobrych kilka lat, spłacamy regularnie kredyt i nareszcie nadchodzi ta chwila, gdy wpłacamy ostatnią ratę i mieszkanie jest całkowicie nasze! Podczas świętowania nie zapominajmy, że jeszcze czeka nas wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jak tego dokonać?

Poznaj wartość swojego mieszkania w 60 sekund!


Dlaczego wykreślenie hipoteki jest tak ważne?

Wpisu hipoteki do księgi wieczystej dokonujemy, gdy kupujemy jakąś nieruchomość na kredyt. Jest to swoiste zabezpieczenie dla banku, który dzięki temu może dochodzić swoich praw w sytuacji, gdyby właściciel mieszkania nie chciał uiszczać ustalonych rat. Uprawomocnienie wpisu do księgi wieczystej następuje zazwyczaj po 7 lub 14 dniach.

Spłaciłem kredyt hipoteczny – co dalej? Spłacenie kredytu przez dłużnika nie oznacza, że automatycznie wpis do hipoteki zostaje wykreślony. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece to dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a bank musi mu to ułatwić, czyli np. wydać odpowiednie zaświadczenia. Takie zmiany w księdze wieczystej są dla nabywców mieszkania bardzo ważne, bo dzięki temu stają się pełnoprawnymi i jedynymi właścicielami nieruchomości.

Na czym polega wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki w skrócie polega na złożeniu wniosku w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości. Można to zrobić osobiście lub wysłać go pocztą. Do wniosku o wykreślenie hipoteki umownej koniecznie musimy dołączyć:

  • zaświadczenie o spłacie zadłużenia i zgodę wierzyciela (czyli banku) na wykreślenie hipoteki, wraz z dowodem na to, że osoba podpisana pod zgodą ma prawo reprezentować bank,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej, czyli potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek.

Jeśli zastanawia Cię, jak wygląda zgoda na wykreślenie hipoteki i jej forma, to nie należy się tym przejmować – bank wyda odpowiedni dokument.

Wykreślenie hipoteki – opłata sądowa

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „wpis do księgi wieczystej koszt” lub „wpis do księgi wieczystej cena” mogą pokazać się różne kwoty, które zależą od rodzaju wpisu. Jeśli jednak chodzi o opłatę za wykreślenie hipoteki (opłata sądowa), to wynosi ona równo 100 zł i jest to kwota stała.

Uiszczenie tej opłaty jest niezbędne, by wykreślenie wpisu w księdze wieczystej było możliwe. Nie trzeba dowiadywać się w swoim sądzie rejonowym, ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ponieważ jest to stała kwota dla wszystkich instytucji. Jak widać, koszt wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nie jest wysoki, a dopełnienie tej formalności jest bardzo ważne.

Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – wzór

Pamiętajmy, że wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej przygotowujemy w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie w sądzie wieczystoksięgowym, drugi będzie stanowić dla nas potwierdzenie złożenia wniosku. Wzór pobieramy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub wypełniamy na druku w sądzie. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składamy na formularzu KW-WPIS – „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”:

Wypełnienie wniosku krok po kroku

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Instrukcję podajemy poniżej:

Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 1Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 1
  1. Na stronie pierwszej należy wpisać nazwę sądu rejonowego, który prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą; wydział sądu prowadzący księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej.
Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 2Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 2

2. Stronę drugą uzupełniamy, zaznaczając „x” przy polu „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Wypełniamy okienko nr 7, wpisując w nim następującą treść uzupełnioną o dane naszego mieszkania: „Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej o numerze (tu podajemy nr) hipoteki umownej na kwotę (podajemy kwotę) ustanowionej na rzecz (nazwa banku) z siedzibą w (miasto)”. Pozostałe pola przekreślamy.

Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 3Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 3

3.1. Na stronie trzeciej w okienku „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania – przekreślamy wyrazy „uczestnika postępowania”. W kolejnych rubrykach należy podać dane wnioskodawcy (czyli właściciela) i przekreślić pytania o nr REGON i KRS. W okienku „miejsce zamieszkania/siedziba” skreślamy jedno z tych dwóch sformułowań zależnie od tego, czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, czy prawna. Pola z adresem do doręczeń wypełniamy, gdy jest on inny niż miejsce zamieszkania czy siedziba podana wcześniej. Możemy też przekreślić te okienka, jeśli nas nie dotyczą.

Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 3Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 3

3.2. W przypadku, gdy właścicielem mieszkania jest jeszcze ktoś (np. mąż, żona), to w kolejnych polach trzeba podać jego/jej dane analogicznie, jak wcześniej. Gdy właścicielem nieruchomości jest jedna osoba, to w tych okienkach wpisujemy dane uczestnika postępowania, którym jest wierzyciel hipoteczny (np. bank). Nie zapomnijmy, aby w rubryce „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” skreślić wtedy wyraz „wnioskodawcy”. Choć wypełnienie wniosku może wydawać się uciążliwe, to jest to niezbędne, aby usunięcie wpisu z księgi wieczystej przebiegło pomyślnie.

Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 4Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 4

4.1. Na stronie czwartej musimy przekreślić rubryki od 57 do 58 – chyba, że wcześniej wpisaliśmy dwóch wnioskodawców, wtedy w tym miejscu zapisujemy dane uczestnika postępowania, czyli banku.

Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 4Wniosek o wykreślenie hipoteki : strona 4

4.2. W okienkach 81–83  zazwyczaj wpisujemy cyfrę „0” w polu „liczba załączników”. Ważne, by w rubryce nr 84 wpisać dane zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki. W polu 85 standardowo podajemy informację o uiszczeniu opłaty sądowej za wniosek – opłata dotyczy wykreślenia hipoteki. Jeśli jakichś okienek nie wypełniliśmy, to musimy je przekreślić.

Tak wypełniony wzór wniosku i odpowiednie załączniki wystarczą do wykreślenia hipoteki. Wykreślenie hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej – która obecnie nie funkcjonuje – przebiegało podobnie.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – ile trwa?

O księgach wieczystych i hipotece można pisać długo, jednak dla zainteresowanych istotne jest, jak długo rozpatrywany jest wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej, czyli po prostu ile zajmie wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu.

Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od danego sądu. Zniesienie hipoteki w księdze wieczystej może potrwać od kilku dni do kilku miesięcy. Po tym czasie możemy śmiało otwierać szampana i cieszyć się pełnymi prawami własności do naszego domu.

Czytaj więcej:

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.