Wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych – opłaty i czas trwania

Bez kategorii przez

Mieszkamy w naszym wymarzonym domu już dobrych kilka lat, spłacamy regularnie kredyt i nareszcie nadchodzi ta chwila, gdy wpłacamy ostatnią ratę i mieszkanie jest całkowicie nasze! Podczas świętowania nie zapominajmy, że jeszcze czeka nas wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jak tego dokonać?

Wykreślenie hipoteki – na czym polega?

Wpisu hipoteki do księgi wieczystej dokonujemy, gdy kupujemy jakąś nieruchomość na kredyt. Jest to swoiste zabezpieczenie dla banku, który dzięki temu może dochodzić swoich praw w sytuacji, gdyby właściciel mieszkania nie chciał uiszczać ustalonych rat. Uprawomocnienie wpisu do księgi wieczystej następuje zazwyczaj po 7 lub 14 dniach. Spłaciłem kredyt hipoteczny – co dalej? Spłacenie kredytu przez dłużnika nie oznacza, że automatycznie wpis do hipoteki zostaje wykreślony. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece to dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a bank musi mu to ułatwić, czyli np. wydać odpowiednie zaświadczenia. Takie zmiany w księdze wieczystej są dla nabywców mieszkania bardzo ważne, bo dzięki temu stają się pełnoprawnymi i jedynymi właścicielami nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki w skrócie polega na złożeniu wniosku w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości. Można to zrobić osobiście lub wysłać go pocztą. Do wniosku  o wykreślenie hipoteki umownej koniecznie musimy dołączyć:

  • zaświadczenie o spłacie zadłużenia i zgodę wierzyciela (czyli banku) na wykreślenie hipoteki, wraz z dowodem na to, że osoba podpisana pod zgodą ma prawo reprezentować bank,
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty za wniosek.

Jeśli zastanawia Cię, jak wygląda zgoda na wykreślenie hipoteki i jej forma, to nie należy się tym przejmować – bank wyda odpowiedni dokument.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – wzór

Pamiętajmy, że wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej przygotowujemy w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie w sądzie wieczystoksięgowym, drugi będzie stanowić dla nas potwierdzenie złożenia wniosku. Wzór pobieramy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ lub wypełniamy na druku w sądzie. Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Wzór podajemy poniżej:

Na stronie pierwszej należy wpisać nazwę  sądu rejonowego, który prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą; wydział sądu prowadzący księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej.

Stronę drugą uzupełniamy zaznaczając „x” przy polu „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Wypełniamy okienko nr 7 wpisując w nim następującą treść uzupełnioną o dane naszego mieszkania: „Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej o numerze (tu podajemy nr) hipoteki umownej na kwotę (podajemy kwotę) ustanowionej na rzecz (nazwa banku). z siedzibą w (miasto)”. Pozostałe pola przekreślamy.

Na stronie trzeciej w okienku „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania – przekreślamy wyrazy „uczestnika postępowania”. W kolejnych rubrykach należy podać dane wnioskodawcy (czyli właściciela) i przekreślić pytania o nr REGON i KRS. W okienku „miejsce zamieszkania/siedziba” skreślamy jedno z tych dwóch sformułowań zależnie od tego, czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, czy prawna. Pola z adresem do doręczeń wypełniamy, gdy jest on inny niż miejsce zamieszkania czy siedziba podana wcześniej. Możemy też przekreślić te okienka, jeśli nas nie dotyczą. W przypadku, gdy właścicielem mieszkania jest jeszcze ktoś (np. mąż, żona) to w kolejnych polach trzeba podać jego/jej dane analogicznie, jak wcześniej. Gdy właścicielem nieruchomości jest jedna osoba, to w tych okienkach wpisujemy dane uczestnika postępowania, którym jest wierzyciel hipoteczny (np. bank). Nie zapomnijmy, aby w rubryce „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” skreślić wtedy wyraz „wnioskodawcy”. Choć wypełnienie wniosku może wydawać się uciążliwe, to jest to niezbędne, aby usunięcie wpisu z księgi wieczystej przebiegło pomyślnie.

Na stronie czwartej musimy przekreślić rubryki od 57 do 58 – chyba, że wcześniej wpisaliśmy dwóch wnioskodawców, wtedy w tym miejscu zapisujemy dane uczestnika postępowania, czyli banku. W okienkach 81–83  zazwyczaj wpisujemy cyfrę „0” w polu „liczba załączników”. Ważne, by w rubryce nr 84 wpisać dane zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki. W polu 85 standardowo podajemy informację o uiszczeniu opłaty sądowej za wniosek. Jeśli jakichś okienek nie wypełniliśmy, to musimy je przekreślić.

Tak wypełniony wzór wniosku i odpowiednie załączniki wystarczą do wykreślenia hipoteki. Wykreślenie hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej – która obecnie nie funkcjonuje – przebiegało podobnie.

Wykreślenie hipoteki – opłata

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „wpis do księgi wieczystej koszt” lub „wpis do księgi wieczystej cena” mogą pokazać się różne kwoty, które zależą od rodzaju wpisu. Jeśli jednak chodzi o opłatę za wykreślenie hipoteki, to wynosi ona równo 100 zł i jest to kwota stała. Uiszczenie tej opłaty jest niezbędne, by wykreślenie wpisu w księdze wieczystej było możliwe. Nie trzeba dowiadywać się w swoim sądzie rejonowym, ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ponieważ jest to stała kwota dla wszystkich instytucji. Jak widać, koszt wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nie jest wysoki, a dopełnienie tej formalności jest bardzo ważne.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – ile trwa?

O księgach wieczystych i hipotece można pisać długo, jednak dla zainteresowanych istotne jest, jak długo rozpatrywany jest wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej, czyli po prostu ile zajmie wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu. Niestety, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od danego sądu. Zniesienie hipoteki w księdze wieczystej może potrwać od kilku dni do kilku miesięcy. Po tym czasie możemy śmiało otwierać szampana i cieszyć się pełnymi prawami własności do naszego domu.

Powiązane wpisy