Darowizna nieruchomości – co to jest, akt notarialny, koszty

Darowizna nieruchomości – co to jest, akt notarialny, koszty

Porady przez

Darowizna mieszkania może być powodem do radości, zwłaszcza gdy dotyczy to członków najbliższej rodziny. Z jakimi kosztami wiąże się zawarcie umowy darowizny i jakich formalności należy dopełnić? To wszystko w naszym artykule.

Darowizna nieruchomości – co to jest?

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, w tym wypadku oznacza to przeniesienie praw własności nieruchomości i wymaga zawarcia aktu notarialnego. Jeśli przekazanie darowizny ma miejsce w najbliższej rodzinie – jest to np. darowizna mieszkania od rodziców dla dziecka – jest zwolniona z podatku. Jeśli przekazanie jest w dalszej linii, należy zapłacić podatek od darowizny mieszkania.

Umowa darowizny

Zasady zawierania umów darowizny reguluje Kodeks Cywilny. Najczęściej przedmiotem darowizny jest samochód, pieniądze lub mieszkanie. W tym ostatnim przypadku darowizna zawsze wymaga formy aktu notarialnego. Trzeba też pamiętać, że darowizna różni się od testamentu, który jest rozrządzeniem wyłącznie na wypadek śmierci i działa po śmierci danej osoby, która zachowuje własność swego majątku do końca życia.

Podatek od darowizny

Gdy mowa o darowiźnie nie należy zapominać o zobowiązaniach wobec Urzędu Skarbowego. Wszelkie darowizny objęte są obowiązkiem podatkowym. W przypadku aktu notarialnego zgłoszenia dokonuje notariusz. Zapytacie ile wynosi kwota wolna od podatku. To zależy od tego w jakiej grupie podatkowej znajduje się obdarowywany. W ramach I grupy podatkowej, w której kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł, wyróżnia się tzw. Grupę 0. Zalicza się do niej małżonków, zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W zerowej grupie darowizna nieruchomości podlega zupełnemu zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.

Pamiętajmy, że aby utrzymać zwolnienie od podatku nie możemy sprzedać darowanej nieruchomości przed upływem 5 lat od daty darowizny. Od tego jednak też występują wyjątki, np. jeśli cały dochód z tego tytułu zostanie w ciągu 2 lat całkowicie przekazany na zakup nowej nieruchomości.

Jakie jeszcze koszty przeniesienia działki, lokalu czy mieszkania należy uwzględnić?

Opłata notarialna od darowizny

Należy uwzględnić opłatę notarialną od darowizny, która zależy od wartości mieszkania, a reguluje to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wzór darowizny – akt notarialny

Już wiemy, że darowizna nieruchomości bez notariusza nie jest możliwa. Co wobec tego powinno być zapisane w dokumencie? W akcie darowizny mieszkania powinny być zawarte precyzyjne informacje o tym, kto jest darczyńcą, a kto obdarowanym i jaki jest przedmiot darowizny.

Druk aktu darowizny można znaleźć w internecie, a kluczowe elementy umowy darowizny to:

  • miejsce i data sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),
  • oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia etc.,
  • oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny – darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,
  • określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
  • określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  • standardowe postanowienia końcowe – ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
  • podpisy stron

Zdarzają się również sytuacje, gdy relacje w kręgu najbliższej rodziny pogarszają się. Co wówczas z darowizną? Można zrzec się darowizny, ale trzeba to zrobić na piśmie dla celów dowodowych.

Powiązane wpisy