odbiór techniczny
Odbiór techniczny mieszkania. Jaka jest cena i dlaczego warto?

Odbiór techniczny mieszkania. Jaka jest cena i dlaczego warto?

Porady przez

Odbiór techniczny mieszkania to bardzo ważny moment całego procesu związanego z zakupem nieruchomości. Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowca? Czy samo wsparcie techniczne przy odbiorze mieszkania jest wystarczające, czy warto mieć możliwość skorzystania z pomocy prawnej? Okazuje się, że na rynku są firmy, które łączą kompetencje odbiorów technicznych z pomocą prawną. Dzięki takiej pomocy cały moment odbioru technicznego mieszkania od dewelopera może przebiegać bez niepotrzebnego stresu.

Odbiór mieszkania - na co zwrócić uwagę

Poznaj wartość swojego mieszkania w 60 sekund!


Dlaczego odbiór techniczny mieszkania jest tak ważny?

Odbiór techniczny mieszkania to jeden z ostatnich etapów przed przekazaniem kluczy do wymarzonego M. Niestety zdarza się, że nie traktujemy tego z należytą starannością. Często ulegamy złudnej nadziei, że skoro kupujemy nowe mieszkanie, to będzie ono pozbawione wad. Niestety rzeczywistość bywa brutalna.

Nieruchomości bezusterkowe w zasadzie nie istnieją. Dlaczego odbiór mieszkania jest tak ważnym elementem całego procesu związanego z nabyciem nieruchomości? Otóż jest to w zasadzie jedyny moment, w którym możemy zobowiązać dewelopera do naprawy usterek na jego koszt. Oczywiście po odbiorze technicznym przysługuje nam prawo do zgłaszania usterek w ramach rękojmi, ale będzie to o wiele trudniejsze niż na etapie odbioru technicznego. Deweloper nie jest wówczas w stanie ustalić, czy usterki zostały spowodowane przez użytkowanie przez nas nieruchomości.

Jakich dokumentów możemy wymagać od dewelopera?

Pamiętaj, że zadaniem dewelopera jest nie tylko towarzyszenie przy odbiorach technicznych mieszkań i przekazanie kluczy do lokalu mieszkalnego. Przy oddaniu obiektu budowlanego deweloper musi sporządzić nie tylko protokół odbioru mieszkania, ale także przekazać nabywcy mieszkania lub zarządcy obiektu odpowiednie dokumenty.

Zgodnie z art. 60 prawa budowlanego są to między innymi: dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza mieszkania. Oprócz tego „przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem”. Warto pamiętać, że jeśli odpowiednie dokumenty nie będą przekazane, wówczas możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji prawnych.

Doświadczenie, znajomość norm i przepisowy sprzęt

Fachowcy z zakresu odbioru nieruchomości znają liczne normy budowlane, a także posługują się przepisowym sprzętem, którego deweloper nie może zakwestionować. Dodatkowo bogate doświadczenie inżynierów pozwala na zwrócenie uwagi na elementy, które szczególnie często odbiegają od przyjętych norm (np. brak kątów prostych, spękania tynków czy też ogniska korozji biologicznej).

Jeżeli chcemy kompleksowo odebrać mieszkanie, musimy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Do odbioru technicznego lokalu potrzeba kompletu narzędzi, których koszty można liczyć w tysiącach. Dużo tańszą opcją jest skontaktowanie się ze specjalistyczną firmą, która przyśle na odbiór doświadczonego specjalistę. Poza samym technicznym odbiorem fachowiec dopilnuje także, aby wszystkie usterki znalazły się w protokole odbioru. Inżynier wie, w jaki sposób negocjować z deweloperem i nie da sobie wmówić, że dana usterka nie podlega wpisowi do protokołu odbioru mieszkania. Zdarza się, że deweloper chce kwestionować usterki. W takiej sytuacji można liczyć na pomoc fachowca, który stanie w naszej obronie i udowodni deweloperowi zasadność zgłoszonej nieprawidłowości.  

Pomoc techniczna i wsparcie prawne

Kolejnym ważnym aspektem podczas odbioru mieszkania jest możliwość skorzystania z pomocy prawnej w przypadku, kiedy wystąpią problemy z deweloperem. Niestety nie zawsze przebieg odbioru technicznego mieszkania jest bezstresowy. Zdarza się, że deweloper stara się powoływać na przepisy prawa, które niewiele nam mówią, jeżeli nie specjalizujemy się w prawie nieruchomości.

Wybierając firmę do odbioru technicznego, warto zapytać, czy w przypadku problemów natury prawnej możemy liczyć na pomoc. Bardzo ważne, aby prawnicy, którzy będą udzielać nam rad, byli specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości. Możliwość skorzystania z takiej pomocy jest ważna zarówno przed odbiorem, np. przy analizie zapisów umowy deweloperskiej, w trakcie samego odbioru jak i po odbiorze, np. w sytuacji, w której deweloper zakwestionuje zasadność zgłoszonych usterek w protokole odbioru.

Odbiór techniczny – pomoc specjalisty

Jeżeli nie mamy wiedzy na temat norm budowlanych, nie posiadamy kompletu sprzętu takiego, jak np. poziomice, łaty, pirometr, szczelinomierz, laser krzyżowy, kamera termowizyjna oraz wielu, wielu innych sprzętów, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie w sposób kompleksowy sprawdzić mieszkania na wypadek występowania usterek.

Inżynier, który przyjedzie do naszego przyszłego mieszkania, będzie wyposażony zarówno w komplet niezbędnego sprzętu jak i w… wiedzę oraz doświadczenie. Te dwa ostatnie elementy są kluczowe, aby dokonać skutecznego odbioru nieruchomości. Mówiąc wprost, w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, udajemy się do lekarza, jak szwankuje nam samochód, zwracamy się o pomoc do mechanika. Jeżeli chcemy odebrać mieszkanie i spać spokojnie – poprośmy o pomoc inżyniera!

Czytaj więcej

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.