odbiór techniczny
Odbiór mieszkania z inżynierem. Dlaczego warto?

Odbiór mieszkania z inżynierem. Dlaczego warto?

Polecane Porady przez

Odbiór techniczny mieszkania to bardzo ważny moment całego procesu związanego z zakupem nieruchomości. Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowca? Czy samo wsparcie techniczne jest wystarczające czy warto mieć możliwość skorzystania z pomocy prawnej? Okazuje się, że na rynku są firmy, które łączą kompetencje odbiorów technicznych z pomocą prawną. Dzięki takiej pomocy cały moment odbioru mieszkania od dewelopera może przebiegać bez niepotrzebnego stresu.

Odbiór techniczny mieszkania to jeden z ostatnich etapów przed przekazaniem kluczy do wymarzonego mieszkania. Niestety zdarza się, że nie traktujemy tego z należytą starannością. Często ulegamy złudnej nadziei, że skoro kupujemy nowe mieszkanie to będzie ono pozbawione wad. Niestety rzeczywistość bywa brutalna. Mieszkania bezusterkowe w zasadzie nie istnieją. Dlaczego odbiór nieruchomości jest tak ważnym elementem całego procesu związanego z nabyciem nieruchomości? Otóż jest to w zasadzie jedyny moment, w którym możemy zobowiązać dewelopera do naprawy usterek na jego koszt. Oczywiście po odbiorze technicznym przysługuje nam prawo do zgłaszania usterek w ramach rękojmi, ale będzie to o wiele trudniejsze niż na etapie odbioru technicznego. Deweloper w czasie odbioru nie jest w stanie powiedzieć nam, że usterki zostały spowodowane przez użytkowanie przez nas nieruchomości.

Doświadczenie, znajomość norm i przepisowy sprzęt

Fachowcy z zakresu odbioru nieruchomości znają liczne normy budowlane, a także posługują się przepisowym sprzętem którego deweloper nie może zakwestionować. Dodatkowo bogate doświadczenie inżynierów, pozwala na zwrócenie uwagi na elementy, które szczególnie często odbiegają od przyjętych norm (np. brak kątów prostych, spękania tynków czy też ogniska korozji biologicznej). Jeżeli chcemy odebrać kompleksowo mieszkanie musimy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Do odbioru mieszkania potrzeba kompletu narzędzi których koszty można liczyć w tysiącach. Dużo tańszą opcją jest skontaktowanie się ze specjalistyczną firmą, która przyśle na odbiór doświadczonego specjalistę. Poza samym technicznym odbiorem fachowiec dopilnuje także, aby wszystkie usterki znalazły się w protokole odbioru. Inżynier wie w jaki sposób negocjować z deweloperem i nie da sobie wmówić, że dana usterka nie podlega wpisowi do protokołu odbioru. Zdarza się, że deweloper chce kwestionować usterki. W takiej sytuacji można liczyć na pomoc fachowca, który stanie w naszej obronie i udowodni deweloperowi zasadność zgłoszonej nieprawidłowości.  

Pomoc techniczna i wsparcie prawne

Kolejnym ważnym aspektem podczas odbioru mieszkania np. z firmą Pewny Lokal jest możliwość skorzystania z pomocy prawnej w przypadku, kiedy wystąpią problemy z deweloperem. Niestety nie zawsze przebieg odbioru technicznego jest bezstresowy. Zdarza się, że deweloper stara się powoływać na przepisy prawa, które niewiele nam mówią, jeżeli nie specjalizujemy się w prawie nieruchomości. Wybierając firmę do odbioru technicznego warto zapytać czy w przypadku problemów natury prawnej możemy liczyć na pomoc. Bardzo ważne, aby prawnicy którzy będą udzielać nam rad byli specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości. Możliwość skorzystania z takiej pomocy jest ważna zarówno przed odbiorem np. przy analizie zapisów umowy deweloperskiej, w trakcie samego odbioru jak i po odbiorze np. w sytuacji w której deweloper zakwestionuje zasadność zgłoszonych usterek w protokole odbioru.

Odbiór techniczny – pomoc specjalisty

Jeżeli nie mamy wiedzy na temat norm budowlanych, nie posiadamy kompletu sprzętu takiego jak np. poziomice, łaty, pirometr, szczelinomierz, laser krzyżowy, kamera termowizyjna oraz wielu, wielu innych sprzętów to w zasadzie nie jesteśmy w stanie w sposób kompleksowy sprawdzić mieszkania na wypadek występowania usterek. Inżynier, który przyjedzie do naszego przyszłego mieszkania będzie wyposażony zarówno w komplet niezbędnego sprzętu jak i w… wiedzę i doświadczenie. Te dwa ostatnie elementy są kluczowe, aby dokonać skutecznego odbioru nieruchomości. Mówiąc wprost, w sytuacji kiedy jesteśmy chorzy udajemy się do lekarza, jak szwankuje nam samochód zwracamy się o pomoc do mechanika. Jeżeli chcemy odebrać mieszkanie i spać spokojnie poprośmy o pomoc inżyniera.

Mateusz Budzianowski, ekspert Pewny Lokal

Pewny Lokal – ogólnopolska firma oferująca usługę asysty inżyniera w odbiorze technicznym mieszkania lub domu. Pewny Lokal świadczy także usługi przeglądu technicznego mieszkań lub domów na rynku wtórnym, a także pomoc prawników wyspecjalizowanych w prawie nieruchomości, m.in. analizujących projekty umów deweloperskich dla nabywców.

Powiązane wpisy