Indeks cen nieruchomości w lutym 2024 r.

Indeks cen nieruchomości w lutym 2024 r.

W lutym 2024 r. wartość indeksu urban.one dotyczącego lokali mieszkalnych w Polsce wyniosła 112,35 pkt co było wartością wyższą o 0,6 pkt od wartości ze stycznia br. Polska – lokale mieszkalne Podobniej jak miesiąc wcześniej, w tej edycji ankiety rynkowi specjaliści przewidują, że w kolejnych miesiącach dojdzie do stabilizacji warunków

Indeks cen nieruchomości w marcu 2022

Indeks cen nieruchomości w marcu 2022

Polska – lokale mieszkalne marzec 2022 W marcu br. doszło do niewielkiego spadku (o 0.02 pkt) indeksu urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce. Wartość indeksu wyniosła 110.54 pkt. Od kilku miesięcy panują pesymistyczne nastroje co do przyszłości rynku nieruchomości. W tej edycji ankiety zdecydowana większość ekspertów (84.6%) prognozuje pogorszenie sytuacji

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.