notariusz
W czym może pomóc ci notariusz?

W czym może pomóc ci notariusz?

Polecane Porady 0 komentarzy przez

Usługi notarialne cieszą się coraz większą popularnością. Bez względu jednak na ogólne trendy, w branży nieruchomości usługi notariusza są od zawsze niezwykle istotne. Bez notariusza nie odbędzie się bowiem żadna transakcja w obrocie nieruchomościami.

Czym zajmuje się notariusz?

Kompetencje i pracę notariusza reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r., na mocy której staje się on osobą zaufania publicznego. Co ciekawe, choć co do zasady nie jest funkcjonariuszem publicznym, korzysta z ochrony przysługującej tego rodzaju zawodom i, podobnie jak przedstawicieli tych zawodów, obowiązuje go tajemnica zawodowa (nawet po zaprzestaniu sprawowanej funkcji).

Do jego głównych obowiązków należy sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów czy oświadczeń. Zajmuje się także dokonywaniem odpisów, wypisów czy wyciągów wszelkiego rodzaju dokumentów. W wykonywaniu swoich obowiązków może go ewentualnie zastąpić asesor lub emerytowany notariusz. W ramach prowadzonej działalności notariusz czuwa nad jednakowym zabezpieczeniem interesów każdej ze stron (nie może stawiać się w roli prokuratora czy adwokata). Kancelarie notarialne bezpłatnie udzielają też informacji związanych z wszelkiego rodzaju czynnościami notarialnymi.

Istotnym faktem jest, że wszystkie oryginały podpisywanych dokumentów przechowywane są w kancelarii notarialnej, a klient zabiera ze sobą tylko odpis. Tym samym, jeśli klientowi zdarzyłoby się zgubić lub zniszczyć swój odpis, w każdej chwili może udać się do notariusza po kolejny.

notariusz

Notariusz w branży nieruchomości

W przypadku transakcji związanych z nieruchomościami kompetencje notariusza przydają się szczególnie, bowiem czuwa on nad zabezpieczeniem procesu, który jak żaden inny ma tzw. skutki prawne. Notariusz dokumentuje więc wszelkie przekształcenia własnościowe i potwierdza zmiany w statusie nieruchomości. Absolutnie koniecznym jest udanie się do notariusza w przypadku:

Akt notarialny wydany w tych zakresach jest powszechnym dowodem poświadczającym wiarygodność w sądach czy jakichkolwiek jednostkach państwowych. Jeśli więc zależy nam na gruntownym dowodzie własności nieruchomości, nie można zapomnieć o wizycie w kancelarii notarialnej. 

Wynagrodzenie notariusza

Wynagrodzenie notariusza to tzw. taksa notarialna. Wysokość poszczególnych stawek taksy uzależniona jest od wartości samego przedmiotu, który podlega czynności prawnej. W przypadku nieruchomości wartej od 60 tys. do 1 mln zł wysokość taksy wynosi 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Maksymalne kwoty taksy notarialnej określone są ściśle rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku transakcji nieruchomościowych koniecznie będą jeszcze opłaty sądowe i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powiązane wpisy

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Nikt nie dodał komentarzy – bądź pierwszy! dodaj komentarz

Dodaj komentarz