Indeks urban.one

Indeks cen nieruchomości w maju 2022

Indeks cen nieruchomości w maju 2022

Polska – lokale mieszkalne maj 2022 W maju 2022 r. indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce wzrósł o 0.21 pkt. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tym samym indeks osiągnął poziom 110.80 pkt. Nastoje na rynku nieruchomości nie ulegają zmianie od kilku miesięcy. Po raz kolejny eksperci przewidują pogorszenie się

Indeks cen nieruchomości w styczniu 2022

Indeks cen nieruchomości w styczniu 2022

Polska – lokale mieszkalne styczeń 2022 W styczniu 2022 indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce wzrósł o 0,82 pkt. względem poprzedniego miesiąca. Wartość indeksu wyniosła 110,16 pkt. W tej edycji indeksu 62,5% ekspertów spodziewała się pogorszenia warunków gospodarczych dla lokali mieszkalnych w nadchodzącym półroczu.  Z kolei 25% ekspertów opowiedziało

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.