Indeks urban.one – Metodologia

Metoda wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości z wykorzystaniem lasów losowych Rynek cen nieruchomości, dynamicznie zmienia się w czasie, a jedną z metod oceny jego zmienności jest indeks, który opisuje zmianę zachowania rynku przy przejściu z interwału czasowego na interwał czasowy – najczęściej z miesiąca na miesiąc lub z kwartału