Indeks urban.one
Raport o rynku nieruchomości – listopad 2016

Raport o rynku nieruchomości – listopad 2016

Indeks urban.one przez

Indeks urban.one Polska – Lokale mieszkalne

W listopadzie Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce poza dużymi miastami wskazał poziom 95,53 pkt. W porównaniu do ubiegłego roku ceny mieszkań w skali kraju kosmetycznie spadły o 0,34 pkt. Eksperci oceniają, że nastroje rynkowe w najbliższych miesiącach pozostaną bez zmian (52% ankietowanych). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nastroje się pogarszają i będzie to widoczne również w pozostałych wynikach Indeksu dla dużych miast, Warszawy i gruntów. W najnowszej ankiecie żaden z proszonych o opinię ekspertów nie przewidywał polepszenia się warunków rynkowych, było wręcz przeciwnie. Liczba odpowiedzi zapowiadających pogorszenie sytuacji rynkowej wyniosła już 48%.

Indeks urban.one Polska - lokale mieszkalne

Indeks urban.one Duże Miasta – Lokale mieszkalne

W dużych miastach Indeks BCN w listopadzie wyniósł 94,91 pkt. Wskaźnik lekko wzrósł w porównaniu do października, natomiast w odniesieniu do listopada 2015 roku ceny kosmetycznie spadły o 0,32 pkt. Zmiana poniżej 1 pkt. nie oznacza jednak zmian poziomów cenowych na rynku mieszkań. Specjaliści rynku nieruchomości niewielką większością 52% oceniają, że kolejne miesiące nie przyniosą większych zmian w mieszkaniówce. Rośnie natomiast dość wyraźnie liczba pesymistów, których udział w łącznej liczbie uczestników ankiety wyniósł aż 48%. Ta część ekspertów ocenia, że warunki gospodarcze dla rynku lokali mieszkalnych w dużych miastach w Polsce ulegną pogorszeniu. Prognozy dotyczące cen mieszkań wskazują, że w roku 2017 ceny będą pozostawały na obecnym poziomie (67% ekspertów). Jeśli jednak miałoby dojść do zmian, to raczej do spadków niż wzrostów, bowiem aż 22% ankietowanych wskazało właśnie na obniżenie cen lokali mieszkalnych w 2017 roku.

Każdy rok przynosi zmiany rynkowe. Tak samo zapowiada się rok 2017. Istnieje kilka czynników, które będą wpływały na kształtowanie się sytuacji rynkowej w sektorze mieszkaniowym. Jak widać akcja kredytowa w segmencie kredytów hipotecznych osiągnęła niski poziom, a prognozy na 2017 rok nie przewidują jego wzrostu. Ankieta przeprowadzona przez Cenatorium wśród ekspertów rynkowych nie pozostawia wątpliwości, że zaostrzenie polityki kredytowej banków, będzie najważniejszym czynnikiem wpływającym na mieszkaniówkę w 2017 roku (65% ankietowanych wskazało ten czynnik). Program Mieszkanie dla Młodych powoli zaczyna tracić na znaczeniu. Środki przeznaczone na 2017 rok na pewno szybko się skończą a i te z 2018 roku nie będą dostępne dłużej niż do połowy przyszłego roku. Specjaliści rynkowi podzielają również powyższe obawy i wskazują jako drugi najważniejszy czynnik rynkowy „szybkie wyczerpanie się środków w programie MdM” (55% w pytaniu wielokrotnego wyboru). Co czwarty ankietowany obawia się, że w 2017 roku dojdzie do nadpodaży na rynku nowych mieszkań, mówi Barbara Bugaj Starszy Analityk Rynku Nieruchomości w urban.one.

Największy wpływ na rynek nieruchomości w 2017 roku będzie miała sytuacja polityczna, polityka fiskalna oraz brak programu wsparcia zakupu nowych mieszkań, mówi Michał Kubicki, prezes zarządu Unimax Development

Wpływ na rynek może mieć zaostrzenie polityki banków, z drugiej strony brak jest wystarczających opcji do inwestowania i część transakcji będzie miała źródło w potrzebie lokowania pieniędzy. Małgorzata Kosińska, President REIT – Polska Association

Indeks urban.one Duże Miasta - lokale mieszkalne

Indeks urban.one Warszawa – Lokale mieszkalne

W Warszawie ceny w krótkim terminie pozostają na stałym poziomie. W listopadzie Indeks urban.one w stolicy osiągnął poziom 93,03 pkt co oznacza praktycznie brak zmian w porównaniu do października, gdy Indeks wynosił 93 pkt. W porównaniu do listopada 2015 roku Indeks wzrósł również nieznacznie, gdyż jedynie o 0,07 pkt. W ocenie ekspertów Warszawa pozostaje najpewniejszym rynkiem. 67% specjalistów prognozuje, że w stolicy nie dojdzie do zmian w kolejnych miesiącach, a liczba pesymistów jest niższa niż w przypadku pozostałych Indeksów. W najnowszej ankiecie 33% ankietowanych przewiduje pogorszenie warunków rynkowych w pierwszej połowie 2017 roku.

Indeks urban.one Warszawa - lokale mieszkalne

Indeks urban.one grunty pod zabudowę

Po dwóch miesiącach wzrostu listopad przyniósł lekki spadek cen gruntów inwestycyjnych o 0,84 pkt. Indeks urban.one w badanym miesiącu wyniósł 122,2 pkt. Eksperci ankietowani przez Cenatorium, jako trzeci z kluczowych czynników mających mieć wpływ na rynek nieruchomości w 2017 roku wskazali „trudności z nabywaniem gruntów inwestycyjnych” (40% ankietowanych). 68% specjalistów prognozuje niezmienność na rynku gruntów pod zabudowę, natomiast co trzeci ankietowany przewiduje pogorszenie się warunków rynkowych dla gruntów.

Po ponad pół roku funkcjonowania nowej ustawy o obrocie gruntami rolnymi zauważamy jej pierwsze negatywne skutki dla sektora nieruchomości mieszkaniowych. Problem jest szczególnie dotkliwy na obrzeżach największych miast, gdzie potencjalna lokalizacja pod zabudowę  jest blokowana ze względu na brak miejscowych planów lub błędy powstałe podczas ich uchwalania. Niska podaż plus skutki nowej ustawy będę negatywnie wpływały na rozwój nowych projektów deweloperskich – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Ilość dobrych gruntów jest ograniczona, a popyt nie maleje. Wszystko, co się da zabudować będzie się sprzedawać w szybkim tempie, przy założeniu rozsądnych cen. Michał Kubicki, prezes zarządu Unimax Development

Indeks urban.one - grunty pod zabudowę
Więcej o Indeksie urban.one dowiesz się na stronie Bankier pl – Raport o cenach nieruchomości „Pulsu Biznesu”, Bankier.pl i urban.one.

Metodologia

O metodologii wyznaczania indeksu cen nieruchomości przez urban.one dowiesz się więcej z artykułu Indeks urban.one – Metodologia

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.