fbpx

REGULAMIN PROMOCJI

„Letnia promocja”

 

 

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Pricer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-394 Warszawa), przy ul. Bielskiej 29/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000920055, zidentyfikowaną numerami NIP 7011050867 oraz REGON 389917748,
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Letnia promocja”.

 

 • 2. ZASADY PROMOCJI

Każdy Użytkownik Serwisu U1 jest uprawniony w okresie trwania Promocji do zakupu Raportu w obniżonej cenie 29,00 PLN.

 

 • 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 6 lipca 2022 roku do dnia 12 lipca 2022 roku.

 

 • 4. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: ”RODO”), Organizator informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Pricer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. dane osobowe Uczestników po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych od Organizatora w imieniu własnym lub podmiotów trzecich, na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO;
 3. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie;
 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 24 godzin od daty udostępnienia go na stronie internetowej Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie na stronie internetowej.