Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ustawa oraz bonifikata

News przez

Co dalej z użytkowaniem wieczystym? Od stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste przestaje istnieć i zostaje przekształcone we własność. Wyjaśniamy co to oznacza w praktyce.

Poznaj wartość swojego mieszkania w 60 sekund!


Użytkowanie wieczyste – co to jest?

Użytkowanie wieczyste to oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na czas określony na 99 lat. Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności od 1 stycznia 2019 wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów staną się ich właścicielami.

Prawo własności

Zmiany w prawie własności nieruchomości zmierzają do zlikwidowania wieczystego użytkowania gruntów, ale póki co, wciąż jest sporo znaków zapytania. Jak się ma więc użytkowanie wieczyste a prawo własności? Na razie wiadomo, że w ciągu 12 miesięcy od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego właściciele otrzymają zaświadczenie z urzędu z decyzją o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będzie zawierało informacje o przekształceniu, obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej oraz zasad wnoszenia opłat jednorazowych i związanych z tym ulg.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nowa ustawa dotycząca wieczystego użytkowania gruntów weszła w życie 5 października 2018. Przekształcanie nieruchomości rozpoczęło się na dobre z początkiem 2019 roku.  Nowe prawo dotyczy gruntów, na których stoją domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, ale również lokali handlowych i usługowych w tych budynkach.

Bonifikata – użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie wiązało się z opłatami. Zgodnie z ustawą co roku przez 20 lat współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku jednorazowej spłaty należności, tzw. Wykupu wieczystego użytkowania na własność, można liczyć na bonifikatę. Jeśli spłata nastąpi w pierwszym roku po przekształceniu, właściciel może liczyć 60 proc. upustu. W kolejnych latach przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie malała o 10 pkt.

W przypadku gruntów samorządowych wysokość bonifikaty ustala gmina. Na razie temat jest otwarty, a miasta wciąż ustalają wysokość bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego. Zmiany potrwają z pewnością jeszcze wiele tygodni, więc współwłaściciele gruntów w poszczególnych miastach powinni się uzbroić w cierpliwość.

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.