Jak wycenić nieruchomość?

Jak wycenić nieruchomość?

Polecane Porady przez

Przy sprzedaży czy zakupie nieruchomości warto zweryfikować cenę ofertową i wycenić nieruchomość tak, aby poznać jej prawdziwą wartość. Przyjęło się w języku potocznym stosować zamiennie słowa cena i wartość. Wiele teorii ekonomicznych także utożsamia te pojęcia, zakładając że cena równa się wartości. Rynek nieruchomości jednak nie poddaje się takim uproszczeniom.

Dotychczas rynek nieruchomości w Polsce był jednym z najsłabiej opisanych, co sprawiało, że znalezienie informacji o rynkowej – czyli transakcyjnej – cenie nieruchomości, bywało dla konsumenta frustrujące.

Na tym rynku wciąż na początku mamy zwykle do czynienie z ceną ofertową, która jest wyższa od realnych oczekiwań zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Ta ze względu na swój życzeniowy ma charakter bardzo emocjonalny. Kiedy strony siadają do stołu ustalają cenę transakcyjną. Najczęściej konfrontacja dobrego sprzedającego ze słabym kupującym zapewnia wysoką cenę. I odwrotnie. Kiedy umiejętności negocjacyjne kupującego górują nad umiejętnościami sprzedającego, kończy się na niskiej cenie.

Jak samemu wycenić nieruchomość?

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Miernikiem obiektywnych walorów rynkowych nieruchomości wyrażonym w pieniądzu jest wartość. Na wartość nieruchomości mają wpływ czynniki obiektywne i subiektywne. Do tych pierwszych niewątpliwie należy lokalizacja: odległość od centrum, komunikacja z innymi dzielnicami miasta, bezpieczeństwo. Do subiektywnych zaliczamy przede wszystkim wystrój wnętrza – jedni lubią złote klamki i boazerię inni skandynawski, ascetyczny styl. Dodatkowo pamiętajmy o zróżnicowanych oczekiwaniach i potrzebach w zależności od etapu życiowego. Dla singla istotna będzie bliskość atrakcji i rozrywek – takie mieszkanie będzie miało dla niego większą wartość. Dla młodych rodziców odległość od spokojnego parku czy przedszkola sprawiają, że w ich oczach lokal spełniający te kryteria ma większą wartość.

Na co zwrócić uwagę przy wycenie nieruchomości?

Aby samodzielna wycena była jak najbliżej rzeczywistej wartości nieruchomości warto korzystać z różnych dostępnych źródeł i narzędzi. Wspominaliśmy już o wyceniarkach mieszkań online. Można spróbować szacować cenę w oparciu o lokalizację nieruchomości biorąc pod uwagę: odległość od Centrum, bliskość od różnych atrakcji, sklepów, szkół czy komunikacji miejskiej. Dodatkowo można przejrzeć portale ofertowe. To da nam kilka informacji. Przede wszystkim będziemy wiedzieli czy w danej okolicy jest duża podaż (warto zastanowić się co to znaczy), jaka jest jakość lokali a także jaki jest poziom cen ofertowych.

Szacowanie wartości nieruchomości wiąże się z obserwacją zachowań uczestników rynku nieruchomości, trendów oraz analiz. Wymaga poznania motywów uczestników transakcji. Pozwoli to na oddzielenie tego co w zaobserwowanych cenach wspólne, powtarzalne, obiektywne, związane z walorami nieruchomości od tego, co wyjątkowe i niepowtarzalne. Cały proces doprowadza do miejsca, w którym można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć o cenie sprzedaży nieruchomości.

Wtedy pozostaje już tylko podjąć właściwą decyzję!

Powiązane wpisy