Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Porady przez

Wartość nieruchomość bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można jednak podzielić ją na kilka rodzajów, jak wartość rynkowa nieruchomości, wartość odtworzeniowa oraz wartość katastralna nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych definiuje jednak inne rodzaje wartości nieruchomości.

Najbardziej rozpowszechnioną oraz znaną wśród społeczeństwa jest wartość rynkowa nieruchomości. Dotyczy ona najbardziej prawdopodobnej ceny, która jest możliwa do uzyskania na rynku na konkretną nieruchomość. Istnieją jednak jeszcze nierynkowe wartości nieruchomości. Jaki jest ich podział?

Wartość katastralna nieruchomości i odtworzeniowa

Wartość katastralna nieruchomości jest zbliżona do wartości rynkowej. Ustala się ją w celu określenia podstawy opodatkowania konkretnego lokalu. Nazywamy nią wartość ustalaną okresowo w trakcie procesu powszechnej taksacji nieruchomości.

Natomiast wartość odtworzeniowa obejmuje koszt zakupu gruntu i odtworzenia jego części składowych. Koszt zostaje jednak pomniejszony o wartość zużycia nieruchomości.

Wartość bankowo-hipoteczna i wartość godziwa nieruchomości

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości określana jest przez bank. Proces ten musi przebiegać z uwzględnieniem przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wartość ta jest odzwierciedleniem w ocenie banku poziomu ryzyka, który dotyczy wycenianej nieruchomości, stanowiącej przedmiot udzielanego kredytu pod jej zastaw.

Kolejnym rodzajem wartości nierynkowej jest wartość godziwa nieruchomości, którą można określić samodzielnie na podstawie aktualnie obowiązujących na aktywnym rynku cen zbliżonych nieruchomości.

Wartość indywidualna nieruchomości i wartość ubezpieczeniowa

Indywidualna wartość nazywana jest również inwestycyjną i jest określana na potrzeby inwestycji, kiedy planowane jest użytkowanie nieruchomości w celach inwestycyjnych. Wartość ubezpieczeniowa  określana jest przez rzeczoznawcę w celu określenia wysokości ubezpieczenia nieruchomości.

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.