Raport o rynku nieruchomości – sierpień 2018

Raport o rynku nieruchomości – sierpień 2018

Sierpień przyniósł, lekki wzrost cen lokali mieszkalnych w Polsce. Indeks urban.one w porównaniu do lipca wzrósł o 0,16 pkt i osiągnął poziom 97,79 pkt. Eksperci nadal twierdzą, że warunki gospodarcze na krajowym rynku lokali ulegną pogorszeniu. W najnowszej ankiecie Cenatorium prognozuje tak 53% specjalistów, jednak również silna grupa 47% ankietowanych

Raport o rynku nieruchomości – sierpień 2017

Indeks urban.one Polska – Lokale mieszkalne Ostatni miesiąc wakacji upłynął pod znakiem niewielkich zmian cen na polskim rynku nieruchomości w mniejszych ośrodkach. Indeks urban.one wyniósł 95,97 pkt. w porównaniu do lipca wzrósł o 0,04 pkt. Większość ankietowanych ekspertów (63%) uważa, że warunki gospodarcze dla rynku lokali mieszkalnych pozostaną bez zmian,