Indeks cen nieruchomości w maju 2021 roku

Indeks cen nieruchomości w maju 2021 roku

Polska – lokale mieszkalne maj 2021 W maju ceny transakcyjne mieszkań w Polsce ustabilizowały się. Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych wyniósł 105,36 pkt. co oznacza, że względem poprzedzającego miesiąca odnotowano zmianę na symbolicznym poziomie 0,05 p.p. Nastroje na rynku wyraźnie się poprawiły. W tej edycji indeksu 83,3% ekspertów spodziewała się

Indeks cen nieruchomości w styczniu 2021*

Indeks cen nieruchomości w styczniu 2021*

Polska – lokale mieszkalne styczeń 2021* Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce w styczniu 2021 ustabilizował się na poziomie 104,57 pkt. Wobec poprzedzającego miesiąca odnotowano wzrost indeksu o 0,40 pkt. Nastroje na rynku nadal pozostają pesymistyczne, chociaż coraz więcej ekspertów opowiada się za stabilizacją sytuacji na rynku mieszkaniowym. Coraz