Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Automated Valuation Model Cenatorium (AVM) to model matematyczny wykorzystujący bazę danych o nieruchomościach w celu obliczenia rynkowej wartości na podstawie analizy lokalizacji, warunków rynkowych i informacji o danej nieruchomości. Wycena odbywa się w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka w sam proces. Poprawne określenie prawdziwej wartości nieruchomości zależy przede wszystkim od