Rynek nieruchomości inwestycyjnych w Polsce – 4 kwartał 2020

Rynek nieruchomości inwestycyjnych w Polsce – 4 kwartał 2020

Rok 2020 był okresem najniższych historycznie poziomów stóp procentowych w historii, i to nie tylko Polski, ale i całego Świata. Praktycznie zerowe przychody z lokat i depozytów bankowych spowodowały masowe wycofywanie kapitałów z banków i przyczyniły się do inwestowania w inne aktywa, wśród których nieruchomości stanowią istotną alternatywę. Ostatni kwartał

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.