#kultoweadresy: Naskiĝdomo de Zamenhof

#kultoweadresy: Naskiĝdomo de Zamenhof

Ludwik Zamenhof uważał, że do wszystkich konfliktów, waśni i wojen dochodzi przez różnice językowe. Jako Doktor Esperanto zaproponował więc stworzenie wspólnego, neutralnego języka komunikacji. Wymyślony przez Zamenhofa język Esperanto stał się najpopularniejszym na świecie językiem pomocniczym. Obecnie posługują się nim nawet dwa miliony osób, a dla około tysiąca esperanto jest