Miodowa
Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Porady przez

Marzy Ci się mieszkanie w pałacu? A może zastanawiasz się nad zakupem dworku i przekształceniem go w hotel? Zanim zainwestujesz w nieruchomości zabytkowe, zapoznaj się z ich realną wyceną.

Nieruchomości zabytkowe

Nieruchomości zabytkowe wyróżnia:

  • szczególna ochrona prawna,
  • wartość architektoniczna, historyczna, naukowa lub artystyczna,
  • ograniczenia w zakresie: korzystania i rozporządzania nimi, zmiany przeznaczenia lub sposobu użytkowania oraz dokonywania zmian i prac modernizacyjnych,
  • obowiązek udostępniania społeczeństwu i wykorzystywania dla celów naukowych i dydaktyczno-oświatowych.

Ich wycena jest zdecydowanie niestandardowa. Jednym z czynników mających wpływ na wycenę są walory i wartości danej nieruchomości. Walory można podzielić na materialne (stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, istnienie potencjału rozwojowego w odniesieniu do ustaleń konserwatora zabytków czy parametry techniczne zabudowań) oraz niematerialne (styl i jednolitość formy architektonicznej, rzadkość występowania na rynku, wartość historyczną czy kulturową). Natomiast wartości dzielimy na:

  • architektoniczną – rośnie z upływem czasu, ale maleje przez wzrost zużycia,
  • historyczną – rośnie z upływem czasu,
  • techniczną – maleje z upływem czasu.

W przypadku nieruchomości kupowanych z zamiarem rozpoczęcia w nich działalności np. hotelu w wycenie brane jest pod uwagę podejście dochodowe. Rzeczoznawca szacuje potencjalnie osiągane korzyści i ciążące koszty, ograniczenia i obciążenia spoczywające na właścicielu. Oprócz tego przy wycenie wartości nieruchomości zabytkowej ocenia się możliwość wzrostu prestiżu właściciela zabytku.

budynek - ul. Miodowa

Miodowa

Podejście porównawcze sprawia, że każda wycena nieruchomości jest indywidualna. Rzeczoznawca porównując dwie podobne nieruchomości bierze pod uwagę inne czynniki takiej jak: otoczenie, jak budynek wpasowuje się w krajobraz. Niejednokrotnie niewielki dworek jest wart więcej niż o wiele większy pałac, ponieważ jest otoczony lasem i ma ładne zejście do jeziora.

Czy warto zainteresować się pałacem na sprzedaż, dworkiem na sprzedaż czy zamkiem na sprzedaż? To już kwestia indywidualna. Przede wszystkim należy oszacować swoje możliwości finansowe. Agencje zajmujące się sprzedażą nieruchomości zabytkowych często kuszą klientów niskimi cenami za dworek czy pałac. Warto pamiętać, że niska cena nie wynika tutaj z dobrej woli agencji, ale z kiepskiego stanu nieruchomości. Kupując zamek za np. 100 tysięcy złotych musisz liczyć się z ogromnymi kosztami odrestaurowania, które mogą oscylować w granicach kilku milionów. Poza tym należy pamiętać, że wszystkie remonty trzeba konsultować z konserwatorem zabytków, co może znacznie utrudnić i ograniczyć realizację pomysłów inwestora.

Powiązane wpisy