Indeks urban.one: kondycja rynku nieruchomości w Polsce w marcu 2019

Indeks urban.one: kondycja rynku nieruchomości w Polsce w marcu 2019

Indeks urban.one Polska – marzec 2019 Marzec na polskim rynku mieszkaniowym przyniósł lekki wzrost Indeksu urban.one, który względem poprzedniego miesiąca wzrósł 0,23 pkt. Tym samym na koniec pierwszego kwartału 2019 roku poziom indeksu był równy 101,50 pkt. Pierwszy kwartał na polskim rynku minął pod znakiem wzrostów cen mieszkań choć były

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Wartość nieruchomości a cena – jaka jest pomiędzy nimi zależność? Najczęściej cena mieszkania czy innego lokalu podawana jest na podstawie jej wartości rynkowej. Przepisy jej dotyczące zostały zawarte w dziale IV Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ceny rynkowe mieszkań bardzo się jednak między sobą różnią,

Kto wycenia nieruchomość?

Kto wycenia nieruchomość?

Wycena nieruchomości dla osoby sprzedającej często jest dużym wyzwaniem. Wynika to nie tylko z braku obiektywnej oceny, lecz także niedostatecznej wiedzy na temat cen rynkowych i czynników, jakie powinny być

Zobacz więcej
Jak wycenić mieszkanie?

Jak wycenić mieszkanie?

Wycena mieszkania własnościowego to jeden z ważniejszych kroków, jakie należy podjąć przed jego sprzedażą. Czynność tę wykonujemy także przy planowaniu spadku, jak również po jego otrzymaniu (spadkobierca jest zobowiązany do

Zobacz więcej