Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości i jak ją obliczyć?

Porady przez

Wartość nieruchomości a cena – jaka jest pomiędzy nimi zależność? Najczęściej cena mieszkania czy innego lokalu podawana jest na podstawie jej wartości rynkowej. Przepisy jej dotyczące zostały zawarte w dziale IV Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ceny rynkowe mieszkań bardzo się jednak między sobą różnią, nawet w przypadku dużych podobieństw pomiędzy samymi mieszkaniami. Wynika to często ze stopnia rzetelności oceny wartości lokalu, ale też innych czynników, tj. lokalizacji, wyposażenia i stanu.

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości?

Czym właściwie jest wartość rynkowa? Definicja zawarta w art. 151 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że „wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym”. Określenie wartości nieruchomości, jak wynika z definicji, powinno przyjmować następujące założenia dotyczące stron:

  • mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
  • działają z rozeznaniem i postępują rozważnie,
  • nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Wyróżniamy również inne rodzaje wartości nieruchomości – wartości nierynkowe nieruchomości, np.: wartość bankowo-hipoteczną, wartość katastralną, wartość indywidualną, wartość ubezpieczeniową i wartość godziwą.

Jak obliczyć wartość rynkową nieruchomości?

Samodzielna wycena wartości nieruchomości często jest uzależniona od takiego czynnika, jak średnia cena rynkowa. Zanim ją oszacujemy, przeprowadzamy analizę ogłoszeń zamieszczonych w sieci oraz poszukujemy możliwie najbardziej wiarygodnych raportów. To jednak nie pozwoli nam ustalić precyzyjnie wartości rynkowej nieruchomości. W tym celu należy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi operator szacunkowy lub raport. Jest on potrzebny m.in. przy podziale majątku, sprawach spadkowych i kredycie hipotecznym. Przy sprzedaży mieszkania możemy jednak obliczyć jego wartość samodzielnie, uwzględniając informacje o podobnych nieruchomościach w Internecie, lokalizację, stan i metraż naszego mieszkania.

Powiązane wpisy