Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Bez kategorii przez

Chcąc np. zainwestować na rynku nieruchomości rozglądamy się szukając okazji. I jest! W porównaniu do interesujących parametrów lokalu, ma on naprawdę atrakcyjną cenę. Nim ulegniemy przeświadczeniu, że się nam udało zrobić interes życia, lepiej ostudzić emocje i sprawdzić, czy nie uczestniczymy w transakcji pt. „Sprzedaż mieszkania z lokatorem”.

Kupno mieszkania z lokatorem

Czasem może zdarzyć się tak, że ten, kto ma mieszkanie z lokatorem po prostu przedstawiając ofertę nie przyzna się, że chodzi właśnie o sprzedaż domu z lokatorem, czy o sprzedaż mieszkania z zameldowanym lokatorem. Kupujący powinien zachować czujność i przy naprawdę niskiej cenie nieruchomości, sprawdzić jej stan prawny w księgach wieczystych. Zapytacie, co mówi prawo na ogłoszenia „sprzedam mieszkanie z lokatorem”, „kupię mieszkanie z lokatorem”. Pod względem formalnym, takie transakcje mogą mieć miejsce. Jeśli oferujesz kupno mieszkania z lokatorem, możesz mieć kłopot ze znalezieniem kupca. Jeśli natomiast jesteś chętny na kupno domu z lokatorem, musisz sobie zdawać sprawę, jakie trudności mogą Cię spotkać, kiedy już kupisz dom z lokatorami. Jedno jest pewne, kupujący musi być poinformowany o tym, że w mieszkaniu, którym się interesuje, jest zameldowany niechciany lokator. Dlatego zabezpieczajmy się i zawsze pytajmy o sytuację prawną nieruchomości, weźmy stosowne oświadczenie pisemne od właściciela. Takie działanie powinno być obowiązkowe na liście – sprzedaż mieszkania – procedura.

Eksmisja lokatora z mieszkania własnościowego

Kupiłem mieszkanie z lokatorem, czy można eksmitować osobę zameldowaną, tak często zaczynają się listy z prośbą o poradę prawną, np. jak wymeldować niechcianego lokatora. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania z lokatorem, musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, eksmisja lokatora z mieszkania własnościowego jest możliwa.  Kupno nieruchomości z lokatorami wiąże się z tym, że aby eksmisja lokatora zameldowanego była możliwa, trzeba zgłosić do sądu wniosek o eksmisję. I koniec, zapytacie? To może być dopiero początek kłopotów kupna domu z lokatorem. To gmina musi zapewnić Waszemu lokatorowi nowy lokal. Słyszeliście pewnie, że może  to trwać latami. Ale zamiast załamywać ręce i myśleć o tym, że chyba sprzedam ten dom z lokatorem, możesz sam znaleźć nowy lokal swojemu niewygodnemu lokatorowi. Warto też pamiętać, że jeśli zbyt długo będziemy czekali na efektywne działanie gminy w tym względzie, będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie.

Meldunek a prawo do mieszkania

Kupno mieszkania z zameldowanym lokatorem może wiązać się z tym, że będzie on miał prawo dożywotniego przebywania w nim, czyli że może tam mieszkać aż do końca swoich dni. Wymeldowanie takiego lokatora przez właściciela będzie możliwe po zmianie prawa dożywotniego przebywania w lokalu na rentę dożywotnią, czyli wypłatę lokatorowi odpowiedniej sumy przez nowego właściciela domu, czy mieszkania. Musimy przecież pamiętać, że kupno domu z zameldowanym lokatorem sprawia, że nabywamy obowiązki, jakie ma właściciel lokalu wobec lokatora. Tylko takie działania są możliwe, aby zostały zachowane prawa osoby zameldowanej.

A co, jeśli lokator jest zameldowany? Czy osoba zameldowana ma prawo do mieszkania z nami pod jednym dachem? Otóż nie! Meldunek nie tworzy prawa do mieszkania. Art. 28 ust 3 Ustawy o ewidencji ludności mówi o tym, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. I tylko tyle! Dlatego nie truchlejcie, kiedy Wasz lokator będzie się zasłaniał sztandarami z hasłami „zameldowanie a prawo do mieszkania”. Nikt, nawet policja, nie może nam nakazać wpuszczenia do domu kogoś zameldowanego, jeśli sobie tego nie życzymy.

A czy jest możliwe wymeldowanie z mieszkania niechcianego lokatora bez jego zgody? I tu mamy dobrą wiadomość! Wymeldowanie jest możliwe. „Art. 35. ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności mówi, żeOrgan gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.” Oczywiście jest najlepiej, kiedy oferta „sprzedam mieszkanie” wiąże się z wymeldowaniem z domu.

Żeby sfinalizować wymeldowanie lokatora z mieszkania, należy pójść do właściwego z uwagi na miejsce zameldowania urzędu gminy/miasta i złożyć wniosek o wymeldowanie wskazanej osoby. Jeśli nie wiesz, gdzie ona obecnie przebywa, nic nie szkodzi. Jako właściciel nieruchomości wykażesz, że doszło do kupna mieszkania z zameldowanym lokatorem, masz tytuł własności do nieruchomości, a osoba, którą chcesz wymeldować, tam nie przebywa.

Na podstawie tych informacji organ meldunkowy przeprowadzi postępowanie i ma obowiązek wydać decyzję.

Zarówno sprzedaż, czy kupno mieszkania z zameldowanym lokatorem to naprawdę trudne zadanie. Dobrze, jeśli oferujący nieruchomość wyjaśni sprawy sprzedaży mieszkania a meldunku. Ale już wiecie, że kupno mieszkania a meldunek, to też nie problem. Tak, jak meldunek a prawo do mieszkania.

Powiązane wpisy