ceny nieruchomości

Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Co to jest AVM czyli jak działa urban.one?

Automated Valuation Model Cenatorium (AVM) to model matematyczny wykorzystujący bazę danych o nieruchomościach w celu obliczenia rynkowej wartości na podstawie analizy lokalizacji, warunków rynkowych i informacji o danej nieruchomości. Wycena odbywa się w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka w sam proces. Poprawne określenie prawdziwej wartości nieruchomości zależy przede wszystkim od

Cena transferowa a cena transakcyjna

Cena transferowa a cena transakcyjna

W ustaleniu ceny nieruchomości niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy majątkowego, który określa wartość domu, czy mieszkania. Tak, jak wśród nieruchomości i wśród ich cen, można wyróżnić kilka rodzajów, a mianowicie: cenę

Zobacz więcej

Lokalizacja a cena mieszkania

Lokalizacja a cena mieszkania

Lokalizacja mieszkania podczas planowania jego zakupu jest coraz częściej najistotniejszym elementem, na który potencjalny klient kładzie nacisk. Nie, to nie cena determinuje nasze wybory. Jesteśmy w stanie zapłacić nawet więcej za nieruchomość w odpowiadającym nam miejscu. Czyli gdzie? Przywiązani do miejsca i godzin w samochodzie Jesteśmy narodem przywiązanym do miejsc,

Cele wyceny nieruchomości

Cele wyceny nieruchomości

Celem każdej wyceny jest określenie jej wartości. Często jednak jest on sprowadzany tylko i wyłącznie do ustalenia ceny sprzedaży, która w istocie jest dopiero następstwem określenia wartości. Wycenia nieruchomości –

Zobacz więcej
  • 1
  • 2
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.