Czym różni się kredyt hipoteczny od mieszkaniowego?
Ekspertyza – co to jest i co powinna zawierać

Ekspertyza – co to jest i co powinna zawierać

Bez kategorii przez

W branży budowlanej możemy spotkać się z dwoma terminami określającymi sposób oceny stanu budowli przez upoważnionych do tego ekspertów. Są to: ekspertyza i opinia budowlana. Na pierwszy rzut oka, jeśli jesteś laikiem, te dwa pojęcia mogą ci się wydać identyczne pod względem znaczenia. To nic bardziej mylnego. W istocie rzeczy ekspertyza i opinia budowlana różnią się od siebie zasadniczo.

Opinia techniczna a ekspertyza

Opinia budowlana, ujmując najprościej, to przeprowadzona przez eksperta ocena opierająca się na wynikach oględzin stanu budynku oraz na przeglądzie wymaganej dokumentacji. To ocenienie „widocznego” stanu budowli lub jej rzucających się w oczy niedociągnięć.

Ekspertyza budowlana jest pojęciem znacznie szerszym. Szukając hasła „ekspertyza budowlana definicja” nie odnajdziemy go w żadnych przepisach prawa budowlanego.

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Obejmuje ona naoczne oględziny budynku (jak w przypadku wydania opinii budowlanej), ale również do jej wydania konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań i pomiarów specjalistycznych, które są sprawdzalne i znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Są to np. obliczenie nośności elementów budowli wystawionych na największe obciążenie (m. in.: fundamenty, ściany, nadproża), szczegółowe oględziny pozostałych ważniejszych części konstrukcji oraz wykonanie rysunków technicznych ilustrujących wyniki badań danego obiektu. Zatem ekspertyza techniczna jest związana z koniecznością wydania dodatkowej dokumentacji, o wiele bardziej szczegółowej, aniżeli w wypadku zwykłej opinii budowlanej.

Już wiemy, że ekspertyzy budowlane różnią się od opinii zakresem wykonanych czynności. Dlatego cena przeprowadzenia ekspertyzy jest przeważnie wyższa od wydania opinii budowlanej.

W niektórych sytuacjach nie można mówić o dowolności wydania opinii budowlanej, czy ekspertyzy. Ekspertyza musi zostać przeprowadzona w przypadku naruszenie konstrukcji nośnej budynku (np. popękanie ścian i stropu, bądź inne widoczne poważne uszkodzenia), modernizacja budynku lub gdy planowana jest zmiana sposobu jego użytkowania (np. zmiana przeznaczenia z obiektu mieszkalnego w sklep). W takich przypadkach wydanie pozytywnej ekspertyzy jest konieczne do uzyskania zgody na dalsze użytkowanie budynku.

Opinia techniczna a ekspertyza – czym się kończą?

Różnice między tymi formami są i w tym, czym się kończy ekspertyza i opinia budowlana. W przypadku tej drugiej, wydawane jest zalecenie dotyczące dalszego postępowania z badanym obiektem. Ekspertyza techniczna natomiast kończy się sformułowaniem wniosków stanowiących ciąg przyczynowo – skutkowy wystąpienia wykrytych zaniedbań czy uchybień. Ekspertyza budowlana w swoich wynikach zawiera podstawę przeprowadzenia zalecanych przez rzeczoznawcę budowlanego następnych kroków, które mają na celu usunięcie usterek.

Ekspertyza budowlana – kto ją może wykonać?

Sygnalizujemy różnicę i w tym względzie. Opinia budowlana może zostać przeprowadzona i sformułowana przez technika lub inżyniera budownictwa. Jednak ekspertyza może zostać przeprowadzona tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowców – rzeczoznawców budowlanych. Gdzie ich szukać? W wydziale budowlanym urzędu wojewódzkiego lub w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych, który działa przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Te dwie instytucje posiadają dane nt rzeczoznawców budowlanych zarejestrowanych w okolicy, co ułatwia skontaktowanie się z fachowcem i zapoznanie się z jego kwalifikacjami. Identyfikacja rzeczoznawcy jest również możliwa na podstawie numeru, który jest zamieszczony na jego imiennej pieczątce.

Powiązane wpisy