Czy komornik może zająć mieszkanie własnościowe

Bez kategorii przez

Podstawą do zajęcia mieszkania przez komornika jest zadłużenie. Dla jednej ze stron oznacza to widmo utraty mieszkania i eksmisji, ale mieszkanie z licytacji komorniczej może być dobrą okazją do zdobycia własnego M. Szukasz odpowiedzi na pytanie „kupno mieszkania na licytacji komorniczej a lokatorzy?”. Przeczytaj nasz tekst.

Zajęcie mieszkania przez komornika

Podstawowe pytanie brzmi czy komornik może zająć mieszkanie własnościowe? Może, ale jest to zwykle proces długotrwały i dość skomplikowany. Komornicze zajęcie mieszkania to jeden z pięciu etapów tzw. egzekucji z nieruchomości:

  1. Zajęcie komornicze mieszkania własnościowego może zostać dokonane przez komornika sądowego na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Wniosek musi posiadać tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności, np. orzeczenie sądu. W pierwszej kolejności komornik wzywa dłużnika do zapłaty oraz występuje o wpis w księdze wieczystej.
  2. Kolejnym etapem jest opis i oszacowanie wartości nieruchomości, którego dokonuje biegły. Komornik ma obowiązek publicznego obwieszczenia o terminie opisu i oszacowanie nieruchomości w budynku sądu i w lokalu wójta, prezydenta miasta czy burmistrza.
  3. Opis i oszacowanie uprawomocnia się po upływie dwóch tygodni. Wówczas komornik wyznacza i ogłasza termin licytacji nieruchomości, który nie może być wcześniej niż przed upływem kolejnych dwóch tygodni.
  4. Przedostatni etap egzekucji to licytacja publiczna. Cena wywołania nie może być niższa na ¾ sumy oszacowania, a każdy przystępujący do licytacji jest zobowiązany do wpłacenia rękojmi w wysokości 1/10 tej sumy. Licytacja ma formę ustną. Licytację wygrywa uczestnik, który poda najwyższą cenę. Jeśli po trzecim obwieszczeniu danej ceny nikt nie zgłasza postąpień sędzia lub komornik nadzorujący licytację wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz wskazanego licytanta. Kwotę uiszcza się na rachunek sądu lub urzędu skarbowego.
  5. Jak tylko środki pojawią się na rachunku depozytowym, komornik dokonuje planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Jak uchronić mieszkanie przed komornikiem?

Zlicytowanie mieszkania własnościowego oznacza dla dłużnika utratę nieruchomości. Każdy jednak ma prawo bronić się przed takim scenariuszem. Dłużnik ma prawo nie zgodzić się na zaproponowany termin opisu i oszacowania, a następnie tak samo postąpić w stosunku do sumy wskazanej przez biegłego. Kolejny krok to licytacja mieszkania, i co dalej? Dłużnik traci prawo do mieszkania, a więc powinien się z niego wyprowadzić. Istnieje jeszcze szansa odwołania licytacji komorniczej, ale jest to już tylko dobra wola komornika. Co jednak, jeśli zdasz sobie sprawę, że kupiłeś mieszkanie od komornika z lokatorem? Konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego.

Eksmisja komornicza

Eksmisja po licytacji komorniczej może powodować pewne trudności dla nowego właściciela. Procedura eksmisji, która następuję w efekcie zakupu mieszkania z lokatorem może się rozpocząć dopiero wówczas, gdy dłużnik lub osoba zajmująca mieszkanie lub dom zajęty przez komornika mają się gdzie wyprowadzić. Eksmisja lokatora z komorniczego mieszkania może nastąpić tylko do lokalu socjalnego. To element ochrony lokatorów przed eksmisją na bruk podobnie jak wprowadzenie okresu ochronnego, który trwa od listopada do marca, kiedy nie wykonuje się wyroków sądowych dotyczących eksmisji po licytacji komorniczej, jeśli nie wskazano lokalu, do którego ma być przekwaterowany dłużnik.

Obecne przepisy obniżają też dotychczasowe koszty eksmisji komorniczej. Komornik nie może już m.in. pobierać opłat za przeprowadzenie eksmisji, gdy dłużnik sam wyprowadził się z lokalu. Obniżonych zostało wiele stawek obowiązujących podczas eksmisji. Zasady te reguluje znowelizowana ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Powiązane wpisy