Raport o rynku nieruchomości – wrzesień 2016

Raport o rynku nieruchomości – wrzesień 2016

Indeks urban.one Polska – Lokale mieszkalne Wrzesień nie przyniósł zmian cen lokali mieszkalnych w Polsce. Indeks urban.one dla mieszkań w tym czasie wyniósł 95,64 pkt. W odniesieniu do września ubiegłego roku ceny nieznacznie spadły – (0,16 pkt.). Co ciekawe, niezależnie od rekordowych wyników sprzedaży ceny transakcyjne od stycznia 2015 roku pozostają

Indeks urban.one – Metodologia

Metoda wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości z wykorzystaniem lasów losowych Rynek cen nieruchomości, dynamicznie zmienia się w czasie, a jedną z metod oceny jego zmienności jest indeks, który opisuje zmianę zachowania rynku przy przejściu z interwału czasowego na interwał czasowy – najczęściej z miesiąca na miesiąc lub z kwartału