Bloki z wielkiej płyty: wady i zalety

Bloki z wielkiej płyty: wady i zalety

Bloki z wielkiej płyty były budowane z przeznaczeniem na użytkowanie przez 50-60 lat. Ich budowę rozpoczęto jeszcze w latach 50., a ostatnie wybodowano na początku lat 90. Czy w związku z tym warto kupować mieszkania wybudowane niemal co najmniej 30 lat temu? Pytanie jest uzasadnione, bo choć mieszkań w nowym

Mieszkanie w lokalu

Mieszkanie w lokalu

Czym jest lokal użytkowy, a czym mieszkalny? Czy można przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny i jaka kara grozi za mieszkanie w lokalu użytkowym? Lokal mieszkalny – co to? Zgodnie z Ustawą o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na

Lokalizacja a cena mieszkania

Lokalizacja a cena mieszkania

Lokalizacja mieszkania podczas planowania jego zakupu jest coraz częściej najistotniejszym elementem, na który potencjalny klient kładzie nacisk. Nie, to nie cena determinuje nasze wybory. Jesteśmy w stanie zapłacić nawet więcej

Zobacz więcej