#kultoweadresy: wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

#kultoweadresy: wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

Mikołaja Kopernika nikomu nie trzeba przedstawiać. Astronom urodzony w 1473 roku w Toruniu, spopularyzował teorię heliocentryczną, według której to Ziemia i wszystkie inne planety krążą wokół Słońca. Kopernik był wszechstronnie wykształcony – poza astronomią, zajmował się też między innymi medycyną, matematyką czy prawem. #Kultoweadresy Większość historyków wskazuje, że astronom urodził

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.