Indeks cen nieruchomości w marcu 2021 roku

Indeks cen nieruchomości w marcu 2021 roku

Polska – lokale mieszkalne marzec 2021 Indeks urban.one dla lokali mieszkalnych w Polsce w marcu 2021 wyniósł 103,76 pkt. W ostatnim miesiącu pierwszego kwartału ceny mieszkań w kraju pozostawały stosunkowo stabilne; odnotowano zmianę na poziomie 0,13 p.p. Nastroje na rynku wyraźnie zaczynają się poprawiać. W tej edycji indeksu blisko 90%

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.