Czy można mieszkać w lokalu mieszkalnym?

Czy można mieszkać w lokalu mieszkalnym?

Czym jest lokal użytkowy, a czym mieszkalny? Czy można przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny i jaka kara grozi za mieszkanie w lokalu użytkowym? Lokal mieszkalny – co to? Zgodnie z Ustawą o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.